pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Adry Huybrechts nieuw bestuurslid

Adry Huybrechts nieuw bestuurslid

wvf__adryhuybrechts_1.jpg

Geplaatst op: 13 februari 2024

Nadat het bestuur in de laatste Algemene Ledenvergadering de wens kenbaar heeft gemaakt om weer met 7 leden verder de vereniging te willen besturen heeft zij in de persoon van Adry Huybrechts deze aanvulling gevonden. Adry is al enige tijd aan WVF verbonden. 

Adry: ”Ik heb veel zin in mijn nieuwe rol als bestuurslid. In mijn nieuwe rol denk ik wat toe te kunnen voegen aan onze club en hoop ik samen met iedereen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van WVF.” 

Het bestuur is zeer content met de kennis en ervaring die Adry toevoegt aan het bestuur. Adry zal, naast zijn bestuurlijke taken, de portefeuilles vrijwilligersbeleid en feest- en activiteitencommissie beheren. Hoewel het bestuur zelfstandig bestuursleden kan benoemen zal dit in de eerstvolgende ALV nog geformaliseerd worden. 

Wij wensen Adry veel succes. 

Het Bestuur


Aanbevolen artikelen