Wedstrijden WVF 1

16-11 HTC - WVF
           aanvang: 14.30 uur
23-11 WVF - PH Almelo
           aanvang: 15.00 uur

Vacatures

Vrijwilligers gezocht
voor keuken en bar

Klik hier voor meer informatie.
Stuur een e-mail naar
vrijwilligerscommissie@wvf.nl.

Mensen gezocht voor
commissie rookbeleid

Klik hier voor meer informatie.

Stukje schrijven over 
wedstrijden van WVF 1

Klik hier voor meer informatie.

Trainer JO15-4
Contact opnemen via e-mail
coordinator_jo15@wvf.nl

Vrijwilliger innen contributie
Klik hier voor meer informatie.

Vrijwiliger controle entree
Klik hier voor meer informatie.

Varia

Veld- en kleedkamerindeling
16 november. Klik hier.

Scheidsrechters gevraagd
Klik hier voor meer informatie.

Inloggen op www.voetbal.nl
Klik hier voor meer informatie.

WVF Webshop

wvf voetbal westenholte Flyer-WVF-clubkleding

Twitter

Samenvatting Notulen Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 juni 2018

  • Opening

Voorzitter Anton Westenberg opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een afmelding ontvangen van Gerard de Jong, Wim Schans, Johan van Leijen, Luut Voerman, Henk van der Weerd, Peter Zuidberg en Henri Zuidberg.

  • Binnengekomen stukken

Er zijn geen binnengekomen stukken.

  • Mededelingen

Het gaat goed met de vereniging. Dit gaat om het ledenbestand, sportieve doelstellingen, sponsoring, inrichting sportpark en in financiële zin. De groei van de vereniging levert ook een aantal uitdagingen op. Bijvoorbeeld om de bezettingsgraad van velden, maar ook wat betreft verkeer rondom het sportpark. We zijn bezig om oplossingen te vinden om de problematiek wat betreft verkeer rondom het sportpark te vinden, in samenspraak met de gemeente. Tijdens de volgende ALV zullen we het plan hiervoor presenteren. Wat betreft de bezettingsgraad; we spelen langer door op zaterdag (de laatste wedstrijden starten nu om 16.30 uur) en we maken gebruik van velden bij CSV ’28. Veld 4 wordt op dit moment vervangen, dit wordt een kunstgrasveld met eigen lichtmasten. Daarnaast wordt veld 2 vervangen. Dit staat op de planning voor eind augustus, begin september. Dat heeft een logistieke uitdaging, gezien het seizoen dan al begonnen is. Daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De verwachting is dat (mini)veld 5 het gehele komende seizoen gebruikt kan worden, in tegenstelling tot afgelopen seizoen.

We zullen gaan investeren in de accommodatie en jeugd van WVF. In het najaar komt een meerjarenplan voor wat betreft de accommodatie, dit komt terug in de volgende ALV. Bestuurslid technische zaken Roy Dusink geeft een presentatie over plannen met de jeugd van WVF.

  • Notulen vorige vergadering van 14 december 2017

De notulen worden vastgesteld.

  • Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement

Met deze aanpassingen gaat de vergadering akkoord met het vernieuwde huishoudelijk reglement.

In de vorige ALV is gevraagd of ouders van leden aanwezig mogen zijn bij algemene ledenvergaderingen. Dit zal in eerste instantie niet worden toegestaan. Bij bijeenkomsten voor de jeugd zullen zij ook worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast wordt een verkort verslag van de vergadering op de website geplaatst, zodat ouders ook op die manier geïnformeerd worden.

  • Voortgang begroting 2017-2018

De aanwezige leden worden geïnformeerd over de voortgang van de begroting 2017-2018.

  • Vaststellen begroting 2018-2019

De begroting 2018-2019 wordt vastgesteld.

  • Afronding

Er worden enkele vragen gesteld en beantwoord. Hierna wordt de vergadering afgesloten.

Contactgegevens

Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15
8042 AZ Zwolle
telefoon 038 - 4211708
email info@wvf.nl
routebeschrijving

Wegwijzer vv WVF

Klik hier voor de wegwijzer.

hoofdsponsor jeugd

123inkt

Goud sponsors


Zilver sponsors


Brons sponsors

wvf voetbal westenholte sponsoren

wvf voetbal westenholte rtv

wvf voetbal westenholte kits
wvf voetbal westenholte vriendenloterij

webdesigner in Zwolle