pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Algemene Ledenvergadering 7 december

Algemene Ledenvergadering 7 december

wvf__algemeneledenvergadering_07-12-2023.jpg

Geplaatst op: 20 november 2023

Beste WVF'er,

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 7 december a.s. De agenda is als volgt:

- Opening
- Binnengekomen stukken
- Mededelingen/voortgang
- Notulen vorige vergadering van 28 juni 2023
- Bestuursverkiezing
        * Vacature bestuursgroep Voorzitter
        * Vacature bestuursgroep Secretaris
           - Voorstel invulling: Margriet Kootstra-Boersma
- Jaarverslag van het bestuur
- Financieel jaarverslag
- Verslag kascommissie
- Mini Arena
- Rondvraag
- Sluiting

Hopelijk tot dan!

Bestuur WVF


Aanbevolen artikelen