Protocol Corona

*Aanpassingen protocol
  i.v.m. Corona. Klik hier.
*Klik hier voor het protocol.

Vacatures

Train(st)er vrouwenafdeling
Klik hier voor meer informatie.

Coördinatoren gezocht voor
JO14 - JO15 - JO17 - JO19

Klik hier voor meer informatie.

TC-lid jeugd
Klik hier voor meer informatie.

Stukje schrijven over 
wedstrijden van WVF 1
Klik hier voor meer informatie.

Vrijwilligers gezocht
voor keuken en bar
Klik hier voor meer informatie.
Stuur een e-mail naar
vrijwilligerscommissie@wvf.nl.

Varia

Scheidsrechters gevraagd
Klik hier voor meer informatie.

Inloggen op www.voetbal.nl
Klik hier voor meer informatie.

WVF Webshop

wvf voetbal westenholte Flyer-WVF-clubkleding

Twitter

wijzigingsformulier leden

Oude gegevens
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht*
Telefoon
Telefoon werk/mobiel
E-mail
Soort lidmaatschap Voetballend lid, elftal:
Ondersteunend lid
Donateur
Vrienden van W.V.F.

Nieuwe gegevens (alleen invullen wat gewijzigd wordt)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Telefoon werk/mobiel
E-mail
Gewenst lidmaatschap Voetballend lid, elftal:
Ondersteunend lid
Donateur
Vrienden van W.V.F.

Ibannummer


WVF is een vereniging die draait op vrijwilligers. Ook uw hulp is daarbij nodig.

Wij willen graag inventariseren over welke kwaliteiten onze leden, vrienden en donateurs beschikken. Zou u (of bij minderjarige leden de ouders) aan willen geven wat voor werk u in het dagelijks leven uitoefent?
Zou u daarnaast aan willen geven waar mogelijk uw interesse naar uitgaat binnen de vrijwilligerstaken van WVF.
Dit houdt niet in dat u zich hiervoor opgeeft. U geeft alleen uw interesse aan.

Welke werkzaamheden verricht u (en eventueel uw partner) in het dagelijkse leven:
Werk: vader/moeder:
Werk partner:

Interesse in de volgende functies:

Bestuurslid
Ondersteunend lid bestuur
Trainer (recreatief)
Leider jeugdteam
Scheidsrechter
Sponsoring
Communicatie
Activiteiten
Accommodatie (klussen)
Bardiensten

Zou u tevens aan willen geven wat voor frequentie u beschikbaar bent.

Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks


Voorwaarden

  1. De voetbalvereniging W.V.F. stelt voor al haar voetballende leden een leasetenue ter beschikking. Dit tenue blijft te allen tijde eigendom van de voetbalvereniging W.V.F. De gebruiker zal met zorg omgaan en beschadigingen direct melden aan de leider.
  2. Indien een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen, dient hij hiervoor een afmeldingsformulier in te vullen en deze in te leveren/ af te geven aan de ledenadministrateur. Voor het geval dit niet gebeurt kan de LMK (LedenMutatieKaart) niet worden afgegeven. Dit houdt onder andere in dat er niet bij een andere vereniging kan worden ingeschreven.
  3. Een LMK (LedenMutatieKaart) wordt pas afgegeven nadat de contributie volledig is voldaan. Hiertoe zal de ledenadministrateur zich wenden tot de penningmeester.
  4. Dev oetbalvereniging W.V.F. houdt zich het recht voor leden die de contributie niet voldoen een speelverbod op te leggen. In het uiterste geval mag de voetbalvereniging het lid royeren van de vereniging. Indien in de toekomst toch een overschrijving wordt aangevraagd zal de LMK (LedenMutatieKaart) na betaling van het openstaande bedrag worden afgegeven.
  5. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met afschrijving van de contributie per kwartaal. Indien er een boete door de KNVB wordt opgelegd wordt deze ook van uw bankrekening afgeschreven.
  6. De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractivteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.
  7. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.


Lid worden en... Vrijwilliger zijn...

U kunt lid worden van WVF. Dit kan als vrijwilliger, maar uiteraard ook als voetballer. Binnen WVF voetballen senioren, junioren en pupillen op zaterdag in teamverband. Plezier en prestatie gaan hierbij hand in hand. Voor het aanmelden van het lidmaatschap kunt u terecht bij de secretaris.

Om WVF als vereniging te laten functioneren zijn veel vrijwilligers nodig. WVF is een verzameling van mensen die zich vrijwillig hebben georganiseerd met als doel gemeenschappelijk te kunnen voetballen. Met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze vereniging onderschrijft u dat u ook een steentje wilt bijdragen dat gezamelijke doel mogelijk te maken. Immers, zonder de inzet en betrokkenheid van u als lid en/of ouder van een jeugdlid kan onze vereniging niet bestaan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan het voortbestaan van onze vereniging. Sommige taken zijn duidelijk zichtbaar, zoals kantinediensten, schoonmaakdiensten, trainerschap, leiderschap en scheidsrechters. Echter, achter de schermen gebeurt nog veel meer om ons gezamenlijk doel mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van toernooien en evenementen, bestuurs- en commissiewerkzaamheden, onderhoud van de accommodatie en materialen en contacten met de gemeente.

Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier onderschrijft u:

  1. Ouders van jeugdleden dragen volgens een door de leider(s) opgesteld roulatiesysteem zorg voor wassen van de teamkleding Seniorleden dragen per team zelf zorg.
  2. Ouders van jeugdleden rijden volgens een door de leider(s) opgesteld vervoersschema om beurten naar uitwedstrijden. Seniorleden dragen hiervoor zelf zorg.
  3. U bent als ouder/verzorger van een jeugdspeler of als seniorlid bereid een taak op u te nemen rondom het team of in de vereniging

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke functie het beste bij u past. Op www.wvf.nl vindt u een beschrijving van een aantal functies. Alleen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen.


Om je kunnen inschrijven of overschrijven moet je volgens de reglementen van de KNVB aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als je nog geen lid geweest bent van een vereniging is inschrijving altijd mogelijk, en kun je na toestemming van de KNVN onmiddellijk aan bindende wedstrijden deelnemen.

Indien je wel lid bent geweest (of nog lid bent) van een andere vereniging , betekent het dat je overschrijving dient aan te vragen en daarvoor geldt het volgende:

Pupillen (D, E, en F spelers)
Pupillen (tot de leeftijd van 12 jaar) kunnen zich in principe gedurende het gehele seizoen laten overschrijven van hun huidige vereniging naar WVF. Zij dienen dan bij de ledenadministratie van hun huidige vereniging de LedenMutatieKaart (LMK) alsmede een verklaring van geen bezwaar op te vragen en deze af te geven bij de ledenadministratie van WVF. Na toestemming van de KNVB kun je gaan voetballen.
Je gaat bij de pupillen voetballen als je voor 1 januari van het lopende of nieuwe seizoen nog geen 12 jaar bent geworden.

Junioren (A, B en C spelers) en Senioren
Overschrijving in het lopende seizoen is volgens de reglementen in principe niet mogelijk! Overschrijving is in principe ook maar 1 keer per seizoen mogelijk. Uitzonderingen worden gemaakt bij een gewijzigde woon/werk situatie, e.e.a. ter beoordeling aan de KNVB. Overschrijvingen voor het volgende seizoen dienen voor 1 juni, voorafgaand aan dat seizoen, bij de KNVB binnen te zijn.
Je kunt bij ons een blauw overschrijvingsformulier ophalen dat deels ingevuld dient te worden door jezelf, je voormalige vereniging en WVF. Tevens dien je dan bij de ledenadministratie van je voormalige vereniging je LMK (LedenMutatieKaart) op te vragen. Ben je voor 1 juli van dat seizoen tevens 16 jaar of ouder dan dien je eveneens een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij te voegen. Als je deze gegevens bij de ledenadministratie van WVF inlevert, zorgen zij voor de overschrijving
Na goedkeuring door de KNVB kun je gaan deelnemen aan bindende wedstrijden.
Als je voor 1 januari van het lopende of nieuwe seizoen tussen de 12 en 17 jaar bent, ga je voetballen bij de junioren. Ben je voor die datum 18 jaar of ouder, dan ga je voetballen bij de senioren.

Ik verklaar alle gegevens juist te hebben ingevuld. Onder 18 jaar dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit te verklaren. Door ondertekening neemt u kennis van en gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Contactgegevens

Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15
8042 AZ Zwolle
telefoon 038 - 4211708
email info@wvf.nl
routebeschrijving

Wegwijzer vv WVF

Klik hier voor de wegwijzer.

hoofdsponsor jeugd

123inkt

Goud sponsors


Zilver sponsors


Brons sponsors

wvf voetbal westenholte sponsoren

wvf voetbal westenholte rtv

wvf voetbal westenholte vriendenloterij

webdesigner in Zwolle