Wedstrijden WVF 1

10-12 WVF - Nunspeet
           aanvang: 20.00 uur
14-12 Den Ham - WVF
           aanvang: 14.30 uur

Vacatures

Vrijwilligers gezocht
voor keuken en bar

Klik hier voor meer informatie.
Stuur een e-mail naar
vrijwilligerscommissie@wvf.nl.

Mensen gezocht voor
commissie rookbeleid

Klik hier voor meer informatie.

Stukje schrijven over 
wedstrijden van WVF 1

Klik hier voor meer informatie.

Trainer JO15-4
Contact opnemen via e-mail
coordinator_jo15@wvf.nl

Vrijwilliger innen contributie
Klik hier voor meer informatie.

Vrijwiliger controle entree
Klik hier voor meer informatie.

Varia

Algemene Ledenvergadering
12 december 2019.
Klik hier voor meer informatie.

Scheidsrechters gevraagd
Klik hier voor meer informatie.

Inloggen op www.voetbal.nl
Klik hier voor meer informatie.

WVF Webshop

wvf voetbal westenholte Flyer-WVF-clubkleding

Twitter

Aanvullende reactie maatregelen om planning op zaterdag soepel te laten verlopen


Geplaatst op: 13 september 2016

Geachte ouders en leden van WVF,

Zoals vorige week kenbaar is gemaakt hebben wij helaas moeten besluiten om de tradionele penalty’s, na afloop van de wedstrijden van de  E- en F-pupillen, op te schorten. Dat betreuren wij ten zeerste want deze penalty’s horen er gewoon bij. Wij realiseren ons dat we daarmee onze jeugd tekort doen alsmede ook onze bezoekende verenigingen.
De reden voor deze maatregel is dat wij momenteel overbezet zijn op de zaterdagen. Voor ons is dat geen verrassing alleen het tempo waarin dit thans gebeurt wel. De huidige groeistuip is het gevolg van de sterk aantrekkende woningmarkt in het algemeen en Stadshagen in het bijzonder. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwbouwprojecten die daar gerealiseerd worden maar ook om de verhuisbewegingen in de bestaande bouw.

Binnen WVF zijn wij al enkele jaren bezig om een totaal plan te creëren om de groei van de vereniging in goede banen te leiden. Dat beperkt zich niet tot één oplossing, want die is er niet, maar een pakket maatregelen die tezamen de capaciteitproblemen moeten oplossen.  In het verleden is als onderdeel hiervan ook al de Head kidsleague op de vrijdagavond ontstaan. In de tussentijd zijn wij echter ook geconfronteerd met een nieuw beleidsplan Sport van de gemeente Zwolle die ons hebben genoodzaakt onze plannen deels te herzien. Dat is niet erg maar kost wel extra tijd. Overigens staan wij grotendeels achter dat nieuwe beleidsplan.

In het beleidsplan staat bijvoorbeeld dat oplossingen ook gezocht moeten worden in samenwerking met andere verenigingen mits deze in hetzelfde stadsdeel liggen. Dat doen wij al geruime tijd met CSV ’28 en wij onderzoeken bijvoorbeeld dan ook gezamenlijk wat ons in de toekomst nog te wachten staat als het gaat om nieuwe leden, alsmede hoe wij dat kunnen opvangen. Stadshagen is immers nog niet volgebouwd en volgens een eerste onderzoek mogen de beide verenigingen nog zeker 500 nieuwe leden verwachten.
Deze samenwerking is ook noodzakelijk om elkaar niet in de problemen te brengen. Een ledenstop bij de éne vereniging kan bijvoorbeeld een enorm probleem veroorzaken bij de andere.
Overigens is hetgeen hierboven gemeld ook een nadrukkelijke opdracht die de gemeente ons meegeeft. De wethouder sport, de heer De Heer, verwoordde dat gisteren op deze wijze tijdens het raadsplein info/debat; //player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20160912_1/nl/player (vanaf 02.30.00)

Wat zijn dan de ingrediënten van de oplossingen? Allereerst willen wij de capaciteit verhogen door 1,5 kunstgrasveld aan te leggen, waarvan 1 een bestaand grasveld vervangt. Dit zullen wij zelf initiëren. Ik heb hierover ook al één en ander in het WVF magazine verteld. Daarnaast willen wij weer zoveel mogelijk gebruik maken van middagtrainingen voor onze jeugd. Daar zijn wij dit jaar al mee begonnen en zal de komende jaren verder uitgebreid worden. Op deze wijze kunnen wij de trainingscapaciteit van ons sportpark optimaliseren en een ieder de ruimte bieden die het verdiend.
Op wedstrijddagen is het probleem met een half veld extra slechts voor de korte termijn opgelost. Wij achten het derhalve niet ondenkbaar dat er in de toekomst ook wel eens één of meerdere wedstrijden op de velden van CSV gespeeld gaan worden. Gekscherend heb ik daarover wel eens gezegd dat het mooi zou zijn als er een treintje, zoals u die wel eens in toeristische oorden tegenkomt, tussen WVF en CSV zou rijden.
Voor de wedstrijddagen, maar dan praten we over de verdere toekomst, gaan we ook verder nadenken over een (gedeeltelijke) E-competitie op stadsniveau en hopen we dat het 35+ op de vrijdagavond verder zal aanslaan. Voor de E-competitie hebben we dan wel de medewerking nodig van de gemeente en de andere voetbalverenigingen in de stad. Hierbij zullen tevens enkele andere verenigingen, die ook met capaciteitproblemen kampen, gebaat zijn.
Gaan WVF en CSV in de toekomst wellicht fuseren? Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Niemand is gebaat bij een vereniging van bijna 3.000 spelende leden. Dat is anderhalf keer zo groot als de hockeyclub Zwolle en die vinden wij met ons allen al erg groot. Komt bij dat er voor de hockey geen alternatieven zijn en bij voetbal wel. Het risicoprofiel voor zo’n grote voetbalvereniging is dan ook in alle opzichten buitenproportioneel. Los van dat feit is het van het grootste belang dat beide verenigingen hun eigen identiteit behouden.

Het bovenstaande wordt momenteel uitgewerkt door een werkgroep binnen WVF, het bestuur van WVF, de gemeente en in de overleggen met CSV. Zodra het verhaal compleet is zullen wij het aan de leden voorleggen en hun goedkeuring vragen. Tot die tijd hoop ik dat er begrip is voor de situatie en dat we er met ons allen de schouders onderzetten.

Ten slotte wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat een vereniging, groot of klein, niet vanzelf draait. Wij doen derhalve een beroep op u om niet alleen vanaf de zijlijn toe te kijken maar de club ook verder helpt. Voor recente vacatures wil ik u gaarne verwijzen naar het overzicht op de website.

Ik vertrouw erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u te allen tijde bij mij of één van de andere bestuursleden terecht.

Met vriendelijke groet,
Anton Westenberg
Voorzitter WVF


Contactgegevens

Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15
8042 AZ Zwolle
telefoon 038 - 4211708
email info@wvf.nl
routebeschrijving

Wegwijzer vv WVF

Klik hier voor de wegwijzer.

hoofdsponsor jeugd

123inkt

Goud sponsors


Zilver sponsors


Brons sponsors

wvf voetbal westenholte sponsoren

wvf voetbal westenholte rtv

wvf voetbal westenholte kits
wvf voetbal westenholte vriendenloterij

webdesigner in Zwolle