pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Nieuw trainingsschema WVF

Nieuw trainingsschema WVF

Geplaatst op: 29 juni 2024

Hallo allemaal,

WVF is de afgelopen jaren flink blijven groeien en inmiddels is WVF de grootste voetbalvereniging van Zwolle. Deze groei hebben we de afgelopen jaren weten te faciliteren met de inzet van vele vrijwilligers en slimme oplossingen, maar deze groei heeft ook gezorgd voor uitdagingen.

Een van die uitdagingen was het maken van een passend trainingsschema en deze puzzel werd ieder seizoen lastiger. Niet alleen door de groei in leden en teams (onderbouw, bovenbouw, senioren, dames), maar ook door onze beperkte veldcapaciteit, de vraag naar meer trainingsmomenten en bijvoorbeeld de groei in vraag naar capaciteit voor doordeweekse inhaalwedstrijden (i.v.m. afgelasting door weer/anders), etc.

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de onder-, bovenbouw en senioren heeft daarom in afstemming met de technische commissie en het bestuur gekeken naar mogelijkheden om het trainingsschema te verbeteren. De werkgroep is hierbij begonnen met het formuleren van de uitgangspunten voor een nieuw en standaard trainingsschema.

Geformuleerde uitgangspunten zijn bijvoorbeeld:

        * Een standaard- en toekomstproof trainingsschema (waardoor er niet ieder jaar een nieuw trainingsschema gemaakt hoeft te worden)
        * Ruimte voor alle leden en teams
        * Een minimum/maximum aantal trainingsmomenten voor de verschillende categorieën en teams
        * Een minimum/maximum trainingsduur voor de verschillende categorieën en teams,
        * Het zoveel mogelijk parallel laten trainen van teams binnen een leeftijdscategorie (idem voor selectieteams)
        * Vaste trainingsdagen voor de verschillende categorieën
        * Vaste momenten voor inhaalwedstrijden
        * Trainen op alle weekdagen en dus ook vrijdagmiddag/-avond (net als andere verenigingen in Zwolle e.o.)
        * Etc.

Het uitwerken van dit nieuwe en standaard trainingsschema is vervolgens nog een hele puzzel geweest, maar als we kijken naar het resultaat dan hebben we een grote winst kunnen behalen binnen alle huidige mogelijkheden en vraag.

Met het nieuwe en standaard trainingsschema is er nu ook ruimte voor doordeweekse inhaalwedstrijden, zonder dat hiervoor trainingen verplaatst of afgelast hoeven te worden en ook zijn er meer open tijdsloten beschikbaar voor teams die standaard geen tweede trainingsmoment hebben.

Teams die nog geen tweede trainingsmoment hebben, maar dat wel willen, kunnen zich hiervoor voor 1 augustus inschrijven via email: trainingsschema@wvf.nl en begin september zal deze werkgroep de open tijdsloten verdelen onder de uitvragende teams en deze teams hierover informeren.

Schuiven met een toegewezen trainingsmoment is alleen mogelijk als er geschoven kan worden met het trainingsmoment van een ander team. De teams moeten het hier onderling eerst zelf over eens worden en ons hierover gezamenlijk informeren via email: trainingsschema@wvf.nl.

Jaarlijks gaan we het trainingsschema evalueren en daar waar nodig en mogelijk aanpassen, maar dit trainingsschema zal de vaste basis hiervoor zijn.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij het graag via email: trainingsschema@wvf.nl.

Klik hier hier voor het nieuwe trainingsschema.

Sportieve groet,

Werkgroep WVF-trainingsschema

Jorden Sok (Senioren en Dames)
Stefan van der Winkel (Bovenbouw – O13 t/m O23)
Alex van Dijk (Onderbouw – Kidsleague & O9 t/m O12)


Aanbevolen artikelen