pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Welk effect hebben de stijgende energielasten op WVF?

Welk effect hebben de stijgende energielasten op WVF?

wvf__energielasten.jpg

Geplaatst op: 28 oktober 2022

Op verjaardagen, op het werk, aan een willekeurige bar, overal hoor je de gesprekken over de stijgende kosten voor het gebruik van gas en elektriciteit. Dit treft iedereen, en iedereen probeert op zijn of haar manier een manier te vinden om de kosten zo laag mogelijk te houden. Iedereen weet opeens of men een vast of variabel energiecontract heeft, dit was tot een jaar geleden nooit echt een issue. Het geeft aan in welke onvoorspelbare tijd we leven.

Deze ontwikkeling gaat natuurlijk ook niet aan WVF voorbij. Tot en met augustus 2022 beschikte WVF over een vast energiecontract. Dit houdt in dat we vanaf september automatisch zijn overgegaan naar een variabel contract. Hierdoor zullen onze energielasten behoorlijk toe gaan nemen. Een eerste inschatting laat zien dat de kosten met ongeveer € 80.000, - per jaar toe kunnen gaan nemen (inschatting op basis van nu bekende gegevens). 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om niet direct maatregelen af te kondigen maar even de tijd te nemen om te bezien welke regelingen er eventueel tot stand zouden komen, bijvoorbeeld een compensatieregeling voor sportverenigingen. Tot op heden is deze compensatieregeling nog niet officieel aangekondigd maar lijkt het er wel op dat er een regeling gaat komen. Wij gaan er echter niet van uit dat de uitkomst hiervan een volledige compensatie zal zijn en dat betekent dat WVF ook een aanzienlijk deel zal moeten ophoesten. Dit is een reden voor het bestuur om toch een aantal maatregelen aan te kondigen.

Als bestuur hebben we besloten om niet direct drastische maatregelen (bijvoorbeeld het sluiten van douchevoorzieningen) af te kondigen. De komende periode (tot eind 2022) te gebruiken om een gedegen verbruiksonderzoek uit te (laten) voeren en een aantal laagdrempelige maatregelen te nemen. De verwachting is dat wij met maatregelen een reductie op het verbruik kunnen bewerkstelligen. Hoeveel dit zal zijn, gaan we de komende periode monitoren.

De maatregelen die we z.s.m. gaan doorvoeren zijn o.a.:
     -  De temperatuur van het tapwater (dus ook de douches) zal naar beneden bijgesteld worden. Niet koud, maar wel minder comfortabel.
     -  De temperatuurregeling in de binnen locaties wordt vastgezet op een vaste temperatuur, en kan niet aangepast worden.
     -  Veld 1 mag alleen in uitzonderingsgevallen in de avonduren gebruikt worden, dit is een zeer dure veldverlichting.
     -  Veld 4 heeft LED-verlichting, gebruik in de avonduren wordt gestimuleerd.
     -  Er wordt onderzocht welke apparatuur niet constant aan moet blijven, dus uitgezet kan worden na gebruik (koffiemachines, koelingen, tv’s, etc.).
        Het blijkt dat het “sluimerverbruik” zeer hoog is.
     -  Er wordt onderzocht welke apparatuur vervangen moet/kan worden, waardoor het energieverbruik teruggedrongen kan worden.
     -  In de ontwikkeling van het sportpark wordt energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame energiebronnen) meegenomen,
        dat is echter geen maatregel voor de korte termijn.

Naast deze acties willen we ook aan de gebruikers van ons sportpark vragen om mee te werken aan het betaalbaar houden van het energieverbruik. 

Het bestuur vraagt aan eenieder om:
     -  Alleen te douchen als het echt nodig is, en hou deze douchebeurt zo kort mogelijk.
     -  Actief mee te werken aan het uitschakelen van de veldverlichting. Na de laatste training, verlichting direct uitschakelen.
        Ook als een veld niet in gebruik is, maar de veldverlichting brandt wel: schakel deze uit.
     -  Met het bestuur mee te denken in mogelijkheden.

Het bestuur vertrouwt op jullie begrip en medewerking in deze en hoopt dat we uiteindelijk geen drastische maatregelen hoeven te nemen. 

Het Bestuur van WVF